Loading...

053-998-333 ต่อ 620Bureau.of.Engineering.Chiangmai@gmail.com

ปรับขนาดตัวอักษร

กิจกรรม

17/03/2023 :: ( 34 )

งานตัดแต่งกิ่งต้นไม้ใหญ่ที่ยื่นล้ำเข้ามาในเขตสายทาง ชม.ถ.1-0073 บ้านป่าไผ่กลาง หมู่ที่ 7

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

โดย ฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุ สำนักช่าง

งานตัดแต่งกิ่งต้นไม้ใหญ่ที่ยื่นล้ำเข้ามาในเขตสายทาง บดบังทัศนวิสัยในการสัญจรไปมาของประชาชน และบดบังแผงโซลาร์เซลล์ในการผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อใช้ในเสาไฟฟ้าส่องสว่าง สายทาง ชม.ถ.1-0073 บ้านป่าไผ่กลาง หมู่ที่ 7 ตำบลแช่ช้าง เชื่อม บ้านร้องก่องข้าวใต้ หมู่ที่ 12 ตำบลบวกค้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่


Tags: