Loading...

053-998-333 ต่อ 620Bureau.of.Engineering.Chiangmai@gmail.com

ปรับขนาดตัวอักษร

กิจกรรม

14/11/2023 :: ( 9 )

โครงการพัฒนาต้นแบบระบบตรวจวัดอุณหภูมิ ความชื้นในดิน ปริมาณน้ำฝน และสภาพอากาศแบบอัตโนมัติ เพื่อสนับสนุนงานเฝ้าระวังติดตามและพยากรณ์ด้านสิ่งแ

นายนาวิน สินธุสะอาด รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

นายสมชาติ วัฒนากล้า ผู้อำนวยการสำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

และหัวหน้าส่วนราชการในสังกัด เข้าร่วมฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาต้นแบบระบบตรวจวัดอุณหภูมิ

ความชื้นในดิน ปริมาณน้ำฝน และสภาพอากาศแบบอัตโนมัติ เพื่อสนับสนุนงานเฝ้าระวังติดตามและพยากรณ์ด้านสิ่งแวดล้อมของจังหวัดเชียงใหม่

วันอาคาร ที่ 14 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.00 น. ณ ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อมองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (CCTV)


Tags: