Loading...

053-998-333 ต่อ 620Bureau.of.Engineering.Chiangmai@gmail.com

ปรับขนาดตัวอักษร

กิจกรรม

09/02/2024 :: ( 22 )

งานซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมบดอัดแน่นระหว่างหมู่บ้านภายในตำบลแม่แวน

งานซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมบดอัดแน่นระหว่างหมู่บ้านภายในตำบลแม่แวน เชื่อมตำบลแม่ปั๋ง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ และอำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย ฝ่ายเครื่องจักรกล ส่วนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่


Tags: