Loading...

053-998-333 ต่อ 620Bureau.of.Engineering.Chiangmai@gmail.com

ปรับขนาดตัวอักษร

กิจกรรม

12/02/2024 :: ( 14 )

งานซ่อมบำรุงโคมไฟโซล่าเซลล์

งานซ่อมบำรุงโคมไฟโซล่าเซลล์ ถนนในความรับผิดชอบของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ พื้นที่อำเภอ สันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง ส่วนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่


Tags: