Loading...

053-998-333 ต่อ 620Bureau.of.Engineering.Chiangmai@gmail.com

ปรับขนาดตัวอักษร

กิจกรรม

01/04/2024 :: ( 11 )

งานซ่อมปกติ สายทาง ชม.ถ. 1-0092

งานซ่อมปกติ สายทาง ชม.ถ. 1-0092 บ้านป่าคา หมู่ที่ 4 ตำบลเชิงดอย เชื่อม บ้านป่าไม้แดง หมู่ที่ 2 ตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง ส่วนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่


Tags: