Loading...

053-998-333 ต่อ 620Bureau.of.Engineering.Chiangmai@gmail.com

ปรับขนาดตัวอักษร

กิจกรรม

02/04/2024 :: ( 13 )

ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

นายสมชาติ วัฒนากล้า ผู้อำนวยการสำนักช่าง และหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย นำโดย นายเดช จิ่งมาดา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เพื่อศึกษาดูงาน เรื่อง การบริหารจัดการความปลอดภัยในสังคมอย่างยั่งยืน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
วันพุธ ที่ 20 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุมสภาฯ ชั้น 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่


Tags: