Loading...

053-998-333 ต่อ 620Bureau.of.Engineering.Chiangmai@gmail.com

ปรับขนาดตัวอักษร

กิจกรรม

03/04/2024 :: ( 15 )

ประชุมคณะกรรมการจัดหาที่ดินเพื่อสร้าง รพ.อบจ.ชม. บริเวณ อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 2/2567

นายสมชาติ วัฒนากล้า ผู้อำนวยการสำนักช่าง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดหาที่ดินเพื่อสร้าง รพ.อบจ.ชม. บริเวณ อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 2/2567
วันศุกร์ ที่ 22 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่


Tags: