Loading...

053-998-333 ต่อ 620Bureau.of.Engineering.Chiangmai@gmail.com

ปรับขนาดตัวอักษร

กิจกรรม

07/06/2024 :: ( 18 )

ระชุมเตรียมความพร้อมในการจัดงานอบรมสัมมนาบุคลากรด้านช่าง ประจำปี 2567

นายนรินทร์ หล้าตัน ผู้อำนวยการสำนักช่าง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดงานอบรมสัมมนาบุคลากรด้านช่าง ประจำปี 2567

ผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ (Video Conference) โดยใช้โปรแกรม Zoom Conference วันพฤหัสบดี ที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่


Tags: