Loading...

053-998-333 ต่อ 620Bureau.of.Engineering.Chiangmai@gmail.com

ปรับขนาดตัวอักษร

กิจกรรม

10/06/2024 :: ( 7 )

งานวางท่อระบายน้ำ สายทาง ชม.ถ.1-0062 บ้านศรีทรายมูล

งานวางท่อระบายน้ำ สายทาง ชม.ถ.1-0062 บ้านศรีทรายมูล หมู่ที่ 6 เชื่อม บ้านฟ้ามุ่ย หมู่ที่ 1 ตำบลหนองจ๊อม อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่  ฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง ส่วนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่


Tags: