Loading...

053-998-333 ต่อ 620Bureau.of.Engineering.Chiangmai@gmail.com

ปรับขนาดตัวอักษร

กิจกรรม

11/06/2024 :: ( 5 )

งานขุดเจาะบ่อบาดาล ณ วัดหนองเต่าคำ

งานขุดเจาะบ่อบาดาล ณ วัดหนองเต่าคำ หมู่ที่ 1 ตำบลแม่ก๊า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ฝ่ายเครื่องจักรกล ส่วนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่


Tags: