Loading...

053-998-333humancmpao@gmail.com

ปรับขนาดตัวอักษร

กิจกรรม

06/01/2023 :: ( 135 )

ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับการคัดเลือกข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ที่สมควรได้รับการยกย่อง ประ

ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับการคัดเลือกข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
ที่สมควรได้รับการยกย่อง ประจำปี พ.ศ. 2565

Tags: