Loading...

053-998-333 ต่อ 620Bureau.of.Engineering.Chiangmai@gmail.com

ปรับขนาดตัวอักษร

ติดต่อเรา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

888 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50300

 

สำนักช่าง

053-998-333

 

หมายเลขโทรศัพท์ภายในหน่วยงานสำนักช่าง 

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ต่อ 620

ฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง ต่อ 648

ฝ่ายเครื่องจักรกล ต่อ 617

ฝ่ายช่างสุขาภิบาล ต่อ 615

ฝ่ายสำรวจ ต่อ 655

ฝ่ายผังเมือง ต่อ 611