Loading...

053-998-333 ต่อ 620Bureau.of.Engineering.Chiangmai@gmail.com

ปรับขนาดตัวอักษร

กิจกรรม

07/01/2023 :: ( 50 )

เนื่องด้วยกลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ได้ดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อป้องกันปัจจัย

   เนื่องด้วยกลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ได้ดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อป้องกัน ปัจจัยเสี่ยงสู่เมืองสุขภาพดี ปีงบประมาณ 2566 โดยมี นายสมชาติ วัฒนากล้า ผู้อำนวยการสำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นวิทยากร และร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการเฝ้าระวัง ตอบโต้สถานการณ์และ การดำเนินงานด้านการแพทย์และสาธารณสุข (PHEOC) กรณีฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน เขตสุขภาพที่ 1 โดยมี หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว


Tags: