Loading...

053-998-333 ต่อ 620Bureau.of.Engineering.Chiangmai@gmail.com

ปรับขนาดตัวอักษร

กิจกรรม

10/01/2023 :: ( 55 )

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ โดยสำนักช่าง ได้เข้าปรับปรุงภูมิทัศน์สายทาง ชม.ถ.1-0034 แยก ทล.108 บ้านน้ำโท้ง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ โดยสำนักช่าง ได้เข้าปรับปรุงภูมิทัศน์สายทาง ชม.ถ.1-0034 แยก ทล.108 บ้านน้ำโท้ง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ (บ้านถวาย) โดยได้ทำความสะอาดพื้นผิวจราจร ตัดหญ้าไหล่ทาง และเก็บป้ายโฆษณาที่บดบังการสัญจรไป-มา กีดขวางทางจราจร เพื่อความสวยงามและเป็นระเบียบเรียบร้อย


Tags: