Loading...

053-998-333 ต่อ 620Bureau.of.Engineering.Chiangmai@gmail.com

ปรับขนาดตัวอักษร

กิจกรรม

17/01/2023 :: ( 20 )

โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพอาสาสมัคร (รุกขกร) จัดการต้นไม้ใหญ่ (ต้นยางนา) ประจำปี 2566

วันที่ 16 มกราคม 2566เวลา 09.00 น. นายพิชัย เลิศพงศ์อดิศร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

มอบหมายให้พันจ่าเอกวิทยา ลีละศาสตร์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพอาสาสมัคร (รุกขกร) จัดการต้นไม้ใหญ่ (ต้นยางนา) ประจำปี 2566

ณ ศูนย์วนวัฒนวิจัยที่ 1 (เชียงใหม่) อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่