Loading...

053-998-333 ต่อ 620Bureau.of.Engineering.Chiangmai@gmail.com

ปรับขนาดตัวอักษร

กิจกรรม

17/01/2023 :: ( 11 )

โครงการสนับสนุนรถดูดสิ่งปฏิกูลพร้อมเจ้าหน้าที่ ณ เขตพื้นที่ เทศบาลตำบลหนองหอย

ออกปฏิบัติงานโครงการสนับสนุนรถดูดสิ่งปฏิกูลพร้อมเจ้าหน้าที่

ณ เขตพื้นที่ เทศบาลตำบลหนองหอย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ระหว่างวันที่ 16 มกราคม 2566 - 3 กุมภาพันธ์ 2566