Loading...

053-998-333 ต่อ 620Bureau.of.Engineering.Chiangmai@gmail.com

ปรับขนาดตัวอักษร

กิจกรรม

18/01/2023 :: ( 38 )

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมจัดนิทรรศการ ในกิจกรรม SCA On Tour พื้นที่ภาคเหนือ ภายใต้โครงการนักดิจิทัลพัฒนาเมืองรุ่นใหม่

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ได้จัดกิจกรรม SCA On Tour พื้นที่ภาคเหนือ

ภายใต้โครงการนักดิจิทัลพัฒนาเมืองรุ่นใหม่ รุ่นที่ 2 (The Smart City Ambassador 2 (SCA#2))

ในวันที่ 18 มกราคม 2566 ณ หอประชุมคชสาร องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

ในการนี้ได้เชิญ สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมจัดนิทรรศการ

"โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและเว็บไซด์ รายงานสถานการณ์ฝุ่นควัน PM2.5"

โดยมีนายสมชาติ วัฒนากล้า ผู้อำนวยการสำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

และเจ้าหน้าที่สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้