Loading...

053-998-333 ต่อ 620Bureau.of.Engineering.Chiangmai@gmail.com

ปรับขนาดตัวอักษร

กิจกรรม

18/01/2023 :: ( 15 )

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ โดย สำนักช่าง ได้ดำเนินการงานบดอัดชั้นพื้นเสริมหินคลุก สนามกีฬาโรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย

ฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

ได้ดำเนินการงานบดอัดชั้นพื้นเสริมหินคลุก สนามกีฬาโรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย

ตำบลขุนคง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่