Loading...

053-998-333 ต่อ 620Bureau.of.Engineering.Chiangmai@gmail.com

ปรับขนาดตัวอักษร

กิจกรรม

20/01/2023 :: ( 46 )

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้ดำเนินการซ่อมไหล่ทาง ตัดหญ้า ทาสีสายทาง ชม.ถ1-0032 บ้านดง ตำบลหางดง เชื่อม บ้านเวียงด้ง ตำบลน้ำแพร่

ฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

ได้ดำเนินการซ่อมไหล่ทาง ตัดหญ้า ทาสีสายทาง ชม.ถ1-0032

บ้านดง ตำบลหางดง เชื่อม บ้านเวียงด้ง ตำบลน้ำแพร่ อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่