Loading...

053-998-333 ต่อ 620Bureau.of.Engineering.Chiangmai@gmail.com

ปรับขนาดตัวอักษร

กิจกรรม

27/01/2023 :: ( 8 )

เข้าดำเนินการตรวจสอบความปลอดภัย และบำรุงรักษาถนนในความรับผิดชอบ สายทาง ชม.ถ.1-0042

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ โดยสำนักช่าง ฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง 

เข้าดำเนินการตรวจสอบความปลอดภัย และบำรุงรักษาถนนในความรับผิดชอบ

สายทาง ชม.ถ.1-0042 บ้านต้นแหนน้อย อำเภอสันป่าตอง เชื่อม บ้านยางคราม อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่

(ตัดหญ้าไหล่ทาง, ปรับเกลี่ยไหล่ทาง, ล้างทำความสะอาดถนน, ทาสีเสาเครื่องหมายจราจร)


Tags: