Loading...

053-998-333 ต่อ 620Bureau.of.Engineering.Chiangmai@gmail.com

ปรับขนาดตัวอักษร

กิจกรรม

01/02/2023 :: ( 7 )

โครงการซ่อมแซมถนนผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก และ พนังป้องกันตลิ่งกำแพงกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก

โครงการซ่อมแซมถนนผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก และ พนังป้องกันตลิ่งกำแพงกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย สายทาง ชม.ถ.๑-๐๑๓๐ บ้านแม่ใจเหนือ หมู่ที่ตำบลเวียง เชื่อม บ้านเปียงกอก หมู่ที่ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่


Tags: