Loading...

053-998-333 ต่อ 620Bureau.of.Engineering.Chiangmai@gmail.com

ปรับขนาดตัวอักษร

กิจกรรม

02/02/2023 :: ( 42 )

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ โดยสำนักช่าง ได้ดำเนินการซ่อมแซมผิวทางสายบ้านสบอ้อ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ โดยสำนักช่าง

ได้ดำเนินการซ่อมแซมผิวทางสายบ้านสบอ้อ  เชื่อม บ้านวังจ๊อม อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่


Tags: