Loading...

053-998-333 ต่อ 620Bureau.of.Engineering.Chiangmai@gmail.com

ปรับขนาดตัวอักษร

กิจกรรม

03/02/2023 :: ( 37 )

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ โดยสำนักช่าง งานซ่อมบำรุงปกติ ปรับระดับผิวทาง ที่ทรุดตัวเป็นร่องตามแนวล้อบนผิวทาง และปรับระดับผิวทาง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ โดยสำนักช่าง

งานซ่อมบำรุงปกติ ปรับระดับผิวทางที่ทรุดตัวเป็นร่องตามแนวล้อบนผิวทาง และปรับระดับผิวทางเชื่อมทางร่วมแยก (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1317) โดยวิธี Cold mixed พร้อมบดอัดแน่น สายทาง  บ้านต้นดู่ หมู่ที่ 3 ตำบลบวกค้าง เชื่อม บ้านหัวทุ่ง หมู่ที่ 5 ตำบลทรายมูล อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่


Tags: