Loading...

053-998-333 ต่อ 620Bureau.of.Engineering.Chiangmai@gmail.com

ปรับขนาดตัวอักษร

กิจกรรม

03/02/2023 :: ( 20 )

สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ โดย นายสมชาติ วัฒนากล้า ผู้อำนวยการสำนักช่าง ได้เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อม

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.30 น.

สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ โดย นายสมชาติ วัฒนากล้า  ผู้อำนวยการสำนักช่าง

ได้เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อม ณ สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง ในการจัดงานบุญ

ฮอมปอยบุปผชาติแม่ข่างาม ครั้งที่ 5 ประจำปี 2566 เพื่อฟื้นฟูคลองแม่ข่า ให้เป็นสายน้ำแห่งไชยมงคล และดอกไม้งาม วันที่ 15-19 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ท่าน้ำแม่ข่าบ้านพระนอน ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่


Tags: