Loading...

053-998-333 ต่อ 620Bureau.of.Engineering.Chiangmai@gmail.com

ปรับขนาดตัวอักษร

กิจกรรม

08/02/2023 :: ( 46 )

งานซ่อมบำรุงปกติ ปรับระดับไหล่ทางและผิวทางเชื่อมทางร่วมแยก ตำบลบวกค้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ โดย ฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง สำนักช่าง

งานซ่อมบำรุงปกติ ปรับระดับไหล่ทางและผิวทางเชื่อมทางร่วมแยก โดยวิธี Cold mixed พร้อมบดอัดแน่นสายทาง ชม.ถ.1-0073 บ้านป่าไผ่กลาง หมู่ที่ 7 ตำบลแช่ช้าง เชื่อม บ้านร้องก่องข้าวใต้ หมู่ที่ 12 ตำบลบวกค้าง   อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่