Loading...

053-998-333 ต่อ 620Bureau.of.Engineering.Chiangmai@gmail.com

ปรับขนาดตัวอักษร

กิจกรรม

10/02/2023 :: ( 7 )

งานซ่อมบำรุงปกติ ชุดที่ 1 โซนเหนือ ถนนสายบ้านทุ่งหลุก

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ โดย ฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง สำนักช่าง

งานซ่อมบำรุงปกติ ชุดที่ 1 โซนเหนือ ถนนสายบ้านทุ่งหลุก เชื่อม บ้านผาลาย ตำบลเชียงดาว อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่


Tags: