Loading...

053-998-333 ต่อ 620Bureau.of.Engineering.Chiangmai@gmail.com

ปรับขนาดตัวอักษร

กิจกรรม

14/02/2023 :: ( 45 )

งานปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนราชพฤกษ์ - วัดพระธาตุดอยคำ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ โดย ฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง สำนักช่าง

งานปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนราชพฤกษ์ - วัดพระธาตุดอยคำ เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับเสด็จ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี จะเสด็จพระราชดำเนิน เปิดศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวง      “ชนกาธิเบศรดำริ” อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่