Loading...

053-998-333 ต่อ 620Bureau.of.Engineering.Chiangmai@gmail.com

ปรับขนาดตัวอักษร

กิจกรรม

16/02/2023 :: ( 41 )

งานซ่อมบำรุงปกติ สายทาง ชม.ถ.1-0085 บ้านต้นแหนหลวง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ โดย ฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง สำนักช่าง

งานซ่อมบำรุงปกติ บำรุงรักษาสะพาน ทำความสะอาด และทาสี สายทาง ชม.ถ.1-0085 บ้านต้นแหนหลวง หมู่ 1 ตำบลท่าวังพร้าว – บ้านดงก๋ำ หมู่ 7 ตำบลทุ่งสะโตก อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่