Loading...

053-998-333 ต่อ 620Bureau.of.Engineering.Chiangmai@gmail.com

ปรับขนาดตัวอักษร

กิจกรรม

17/02/2023 :: ( 39 )

โครงการพ่นละอองน้ำเพิ่มความชุ่มชื้นในอากาศ เพื่อลดปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ โดย ฝ่ายช่างสุขาภิบาล สำนักช่าง

โครงการพ่นละอองน้ำเพิ่มความชุ่มชื้นในอากาศ เพื่อลดปัญหา ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ในพื้นที่เชียงใหม่ จำนวน 2 จุด ณ ศูนย์การค้าเมย่า และ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย