Loading...

053-998-333 ต่อ 620Bureau.of.Engineering.Chiangmai@gmail.com

ปรับขนาดตัวอักษร

กิจกรรม

19/02/2023 :: ( 94 )

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดงาน “ฮอมปอยบุปผชาติแม่ข่างาม” ครั้งที่ 5 ประจำปี 2566

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่   

     นายพิชัย  เลิศพงศ์อดิศร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

     ได้จัดงาน “ฮอมปอยบุปผชาติแม่ข่างาม” ครั้งที่ 5 ประจำปี 2566 ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ท่าน้ำแม่ข่าบ้านพระนอน-บ้านป่ารวก ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

     โดยมี นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธี และนายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับ ภายในงานได้มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงาน ได้แก่  นายอำเภอแม่ริม, นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว นายสมชาติ วัฒนากล้า ผู้อำนวยการสำนักช่าง หัวหน้าส่วนราชการ ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมงานดังกล่าว


Tags: