Loading...

053-998-333 ต่อ 620Bureau.of.Engineering.Chiangmai@gmail.com

ปรับขนาดตัวอักษร

กิจกรรม

21/02/2023 :: ( 44 )

โครงการซ่อมแซมถนนสาย ชม.3176 บ้านหนองแท่น

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ โดย ฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง สำนักช่าง

โครงการซ่อมแซมถนนสาย ชม.3176 บ้านหนองแท่น หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านกลาง เชื่อม บ้านร้อง หมู่ที่ 8 ตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่


Tags: