Loading...

053-998-333 ต่อ 620Bureau.of.Engineering.Chiangmai@gmail.com

ปรับขนาดตัวอักษร

กิจกรรม

21/02/2023 :: ( 45 )

การดำเนินการเสริมหินคลุก พร้อมบดอัดแน่นถนนสาย บ้านผาลาย

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ โดย ฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง สำนักช่าง

ได้ดำเนินการเสริมหินคลุก พร้อมบดอัดแน่นถนนสาย บ้านผาลาย เชื่อม บ้านทุ่งหลุก อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่


Tags: