Loading...

053-998-333 ต่อ 620Bureau.of.Engineering.Chiangmai@gmail.com

ปรับขนาดตัวอักษร

กิจกรรม

02/03/2023 :: ( 38 )

สนับสนุนงบประมาณเพื่อแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นควัน จำนวน 10,870,000 บาท

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

โดย ฝ่ายช่างสุขาภิบาล สำนักช่าง

สนับสนุนงบประมาณเพื่อแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นควัน จำนวน 10,870,000 บาท ให้แก่ มูลนิธิป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นควัน จังหวัดเชียงใหม่