Loading...

053-998-333 ต่อ 620Bureau.of.Engineering.Chiangmai@gmail.com

ปรับขนาดตัวอักษร

กิจกรรม

02/03/2023 :: ( 40 )

ดำเนินการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต ถนนสาย ชม.ถ.1-0059 บ้านโป่ง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

โดย ฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง สำนักช่าง

ได้ดำเนินการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต ถนนสาย ชม.ถ.1-0059 บ้านโป่ง หมู่ที่ 8 ตำบลอมก๋อย เชื่อม บ้านแม่ลาน หมู่ที่ 3 ตำบลยางเปียง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่