Loading...

053-998-333 ต่อ 620Bureau.of.Engineering.Chiangmai@gmail.com

ปรับขนาดตัวอักษร

กิจกรรม

02/03/2023 :: ( 41 )

ดำเนินการแก้ไขปัญหาดินสไลด์ทับเส้นทางถนนสาย ชม.ถ.1-0017 บ้านสบอ้อ หมู่ที่ 7

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

โดย ฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง สำนักช่าง

ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาดินสไลด์ทับเส้นทางถนนสาย ชม.ถ.1-0017 บ้านสบอ้อ หมู่ที่ 7 ตำบลแม่นะ เชื่อม บ้านวังจ๊อม หมู่ที่ 4 ตำบลเชียงดาว อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่