Loading...

053-998-333 ต่อ 620Bureau.of.Engineering.Chiangmai@gmail.com

ปรับขนาดตัวอักษร

กิจกรรม

02/03/2023 :: ( 43 )

ดำเนินการงานตัดหญ้า และปรับปรุงทาสีหลักนำโค้ง ถนนสาย ชม.ถ.1-0019 บ้านแม่ยะ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

โดย ฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง สำนักช่าง

ได้ดำเนินการงานตัดหญ้า และปรับปรุงทาสีหลักนำโค้ง ถนนสาย ชม.ถ.1-0019 บ้านแม่ยะ หมู่ที่ 5 ตำบลแม่นะ เชื่อม บ้านแม่อ้อใน หมู่ที่ 8 ตำบลแม่นะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่