Loading...

053-998-333 ต่อ 620Bureau.of.Engineering.Chiangmai@gmail.com

ปรับขนาดตัวอักษร

กิจกรรม

03/03/2023 :: ( 43 )

โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านวังมะริว ตำบลเมืองคอง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่                                 

โดย ฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง สำนักช่าง

โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านวังมะริว ตำบลเมืองคอง อำเภอเชียงดาว เชื่อม บ้านป่าข้าวหลาม ตำบลกื๊ดช้าง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่