Loading...

053-998-333 ต่อ 620Bureau.of.Engineering.Chiangmai@gmail.com

ปรับขนาดตัวอักษร

กิจกรรม

17/03/2023 :: ( 5 )

โครงการบูรณะทางโดยวิธีรื้อบดอัดผิวพื้นทางเดิม พร้อมเสริมหินคลุกถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านทุ่งหลุก

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่                                 

โดย ฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง สำนักช่าง

ดำเนินการโครงการบูรณะทางโดยวิธีรื้อบดอัดผิวพื้นทางเดิม พร้อมเสริมหินคลุกถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านทุ่งหลุก เชื่อม หมู่ที่ 16 บ้านผาลาย ตำบลเชียงดาว อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ (ช่วงที่ 2)


Tags: