Loading...

053-998-333 ต่อ 620Bureau.of.Engineering.Chiangmai@gmail.com

ปรับขนาดตัวอักษร

ประชาสัมพันธ์

20/03/2023 :: ( 26 )

แจ้งประชาสัมพันธ์ พบโคมไฟโซลาร์เซลล์ของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ขัดข้อง โปรดแจ้ง

ประชาสัมพันธ์ พบโคมไฟโซลาร์เซลล์ของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ขัดข้อง

โปรดแจ้ง ทาง Line(สแกนผ่าน QR Code) / Facebook(โคมไฟสองสว่าง อบจ.เชียงใหม่)

หรือ โทร 098-345-5242

 


Tags: