Loading...

053-998333 ต่อ 443 , 053-998348 และ 062-9323552 income@chiangmaipao.go.th (ฝ่ายเร่งรัดฯ) , finance_money@chiangmaipao.go.th (ฝ่ายการเงินฯ)

ปรับขนาดตัวอักษร

กิจกรรม

18/11/2022 :: ( 23 )

ร่วมโครงการสนับสนุนการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการกิจกรรมเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการในระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ณ อ.พร้า

ฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้ กองคลัง ร่วมโครงการสนับสนุนการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ
กิจกรรมเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการในระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
กิจกรรมย่อย "ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ
และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพบปะประชาชน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖
ในวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕
ณ โรงเรียนพร้าววิทยาคม ตำบลเขื่อนฝาก อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่


Tags: