Loading...

053-998333 ต่อ 443 , 053-998348 และ 062-9323552 income@chiangmaipao.go.th (ฝ่ายเร่งรัดฯ) , finance_money@chiangmaipao.go.th (ฝ่ายการเงินฯ)

ปรับขนาดตัวอักษร

ดาวน์โหลด

01/02/2023 :: ( 36 )

เอกสารประชาสัมพันธ์ ศูนย์จัดการขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

เอกสารประชาสัมพันธ์ ศูนย์จัดการขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
ตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

: ( 0 )

Tags: