Loading...

053-998333 ต่อ 443 , 053-998348 และ 062-9323552 income@chiangmaipao.go.th (ฝ่ายเร่งรัดฯ) , finance_money@chiangmaipao.go.th (ฝ่ายการเงินฯ)

ปรับขนาดตัวอักษร

กิจกรรม

23/02/2023 :: ( 48 )

ร่วมโครงการสนับสนุนการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการกิจกรรมเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการในระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ณ อ.ดอยส

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ กองคลัง ฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้
ร่วมโครงการสนับสนุนการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ กิจกรรมเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการในระดับพื้นที่
แบบบูรณาการของจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
กิจกรรมย่อย "ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพบปะประชาชน"ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖
ในวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด ตำบลดอยสะเก็ด อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่


Tags: