Loading...

053-998333 ต่อ 443 , 053-998348 และ 062-9323552 income@chiangmaipao.go.th (ฝ่ายเร่งรัดฯ) , finance_money@chiangmaipao.go.th (ฝ่ายการเงินฯ)

ปรับขนาดตัวอักษร

ดาวน์โหลด

07/11/2012 :: ( 23 )

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง การเก็บภาษีฯ น้ำมันและยาสูบ พ.ศ.๒๕๕๕

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เรื่องการใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
เรื่อง การเก็บภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.๒๕๕๕

: ( 0 )

Tags: