Loading...

053-998333 ต่อ 443 , 053-998348 และ 062-9323552 income@chiangmaipao.go.th (ฝ่ายเร่งรัดฯ) , finance_money@chiangmaipao.go.th (ฝ่ายการเงินฯ)

ปรับขนาดตัวอักษร

กิจกรรม

23/02/2023 :: ( 52 )

ออกตรวจสอบสถานประกอบการฯ พร้อมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการชำระค่าธรรมเนียมฯ และภาษีฯ ในเขตพื้นที่อ.ดอยสะเก็ด และอ.สันทราย จ.เชียงใหม่

เจ้าหน้าที่ฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้ กองคลัง

ออกตรวจสอบสถานประกอบการฯ พร้อมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการชำระค่าธรรมเนียมฯ และภาษีฯ

บำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด ในเขตพื้นที่อำเภอดอยสะเก็ด และอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ในวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๖


Tags: