Loading...

053-998333 ต่อ 443 , 053-998348 และ 062-9323552 income@chiangmaipao.go.th (ฝ่ายเร่งรัดฯ) , finance_money@chiangmaipao.go.th (ฝ่ายการเงินฯ)

ปรับขนาดตัวอักษร

ดาวน์โหลด

01/02/2022 :: ( 18 )

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง กำหนดเวลาสำหรับการนำมูลฝอยเข้าจัดการในศูนย์ฯ

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
เรื่อง กำหนดเวลาสำหรับการนำมูลฝอยเข้าจัดการในศูนย์จัดการขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
ประกาศ ณ วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๕

: ( 0 )

Tags: