Loading...

053-998333 ต่อ 443 , 053-998348 และ 062-9323552 income@chiangmaipao.go.th (ฝ่ายเร่งรัดฯ) , finance_money@chiangmaipao.go.th (ฝ่ายการเงินฯ)

ปรับขนาดตัวอักษร

ดาวน์โหลด

01/10/2019 :: ( 15 )

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง กำหนดการยื่นแบบแสดงรายการชำระค่าธรรมเนียม และถานที่ยื่นแบบแสดงรายการฯ พ.ศ.๒๕๖๒

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง กำหนดการยื่นแบบแสดงรายการชำระค่าธรรมเนียม และถานที่ยื่นแบบแสดงรายการชำระค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด จากผู้พักในโรงแรม พ.ศ.๒๕๖๒
ประกาศ ณ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒

: ( 0 )

Tags: