Loading...

053-998333 ต่อ 443 , 053-998348 และ 062-9323552 income@chiangmaipao.go.th (ฝ่ายเร่งรัดฯ) , finance_money@chiangmaipao.go.th (ฝ่ายการเงินฯ)

ปรับขนาดตัวอักษร

ดาวน์โหลด

26/04/2011 :: ( 15 )

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง การใช้บังคับข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง ค่าบริการ พ.ศ. ๒๕๕๔

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง การใช้บังคับข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง ค่าบริการ พ.ศ. ๒๕๕๔
ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๔

: ( 0 )

Tags: