Loading...

053-998333 ต่อ 443 , 053-998348 และ 062-9323552 income@chiangmaipao.go.th (ฝ่ายเร่งรัดฯ) , finance_money@chiangmaipao.go.th (ฝ่ายการเงินฯ)

ปรับขนาดตัวอักษร

ดาวน์โหลด

03/12/2019 :: ( 18 )

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง การบังคับใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง ค่าบริการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง การบังคับใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง ค่าบริการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒
ประกาศ ณ วันที่ ๓ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒

: ( 0 )

Tags: