Loading...

053-998333 ต่อ 443 , 053-998348 และ 062-9323552 income@chiangmaipao.go.th (ฝ่ายเร่งรัดฯ) , finance_money@chiangmaipao.go.th (ฝ่ายการเงินฯ)

ปรับขนาดตัวอักษร

ดาวน์โหลด

30/12/2020 :: ( 54 )

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง ค่าบริการ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๔

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง ค่าบริการ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๔
ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๔

: ( 0 )

Tags: