Loading...

053-998333 ต่อ 443 , 053-998348 และ 062-9323552 income@chiangmaipao.go.th (ฝ่ายเร่งรัดฯ) , finance_money@chiangmaipao.go.th (ฝ่ายการเงินฯ)

ปรับขนาดตัวอักษร

กิจกรรม

09/03/2023 :: ( 51 )

โครงการออกบริการรับชำระค่าธรรมเนียมฯ แก่ผู้ประกอบการโรงแรม

โครงการออกบริการรับชำระค่าธรรมเนียมฯ แก่ผู้ประกอบการโรงแรม
ของฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้ กองคลัง

ในพื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ให้บริการในวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ.2566


Tags: